Støtt oss uten at det koster deg noe!

Hvor viser vi film?

Vi viser filmer på Verdens beste stasjon som holder til i gamle Skansen stasjon på Ila. Stasjonen ligger i Voldsgata (i enden av Sandgata).
Vi har plass til 50 besøkende i salen.


Parkeringsmuligheter.
Det er begrenset med parkeringsplasser utenfor Skansen stasjon. Vi anbefaler å se her: 
  • På andre siden av jernbanelinja, ved vannet langs Nedre Ila og restauranten Lille Skansen. Da er det mulig å spasere under jernbanelinja og komme opp rett ved siden av stasjonen
  • Ved Ila skole eller Steinerskolen
  • Langs Sandgata